Auteursarchief: Jacqueline

Zorgeloos Zijn in de zomer

Hoe als je je met zorgeloosheid kon omringen en dat dat je ruimte was  (Bert Schierbeek)

Een zin die ik al jaren prachtig vind, en die me herinnert aan mijn vrije aard: los en in verbinding. Zorgeloos Zijn wil niet zeggen dat je geen zorgen hebt,  maar je weet of ervaart dat je ruimer bent dan je gedachten en gevoelens. Er is een lichte toon door alles heen. Die lichte toon van moeiteloos gemak is een toon van onze vrije aard. Die al vrij ís, precies zoals we nu zijn: we hoeven niet vrij te worden. Hoe kun je dit vaker ervaren en grondtoon van je leven laten zijn?

Vaak lijden we niet aan de pijn die in ons leeft, maar aan ons verzet er tegen. We willen het leven, onszelf of de ander anders hebben dan het is. Het anders willen hebben creëert spanning en lijden. Waar je je tegen verzet is er immers al: je neemt het al waar. Het paradoxale is dat je door je te verzetten, het juist vastzet. Wanneer je waar laat zijn wat al waar is, ontspan je en land je in de ruimte van jouw geest. Dan blijk je ruim en helder, sensitief en stromend te zijn. Dan blijkt dat je de pijn die je ervaart, kunt hebben.

mediteren in de zomer landsmeer amsterdamEr is geluk dat voortkomt uit fijne gebeurtenissen en ervaringen: een ontmoeting, een grote liefde, de zon die schijnt, een nieuwe baan, vakantie. Dit geluk is weldadig, en het is belangrijk dat er een balans is met verlies en nare gebeurtenissen, die onlosmakelijk verbonden zijn met het leven. Het genoemde geluk echter is afhankelijk van omstandigheden. Er is ook een inherent geluk in ons, dat onafhankelijk is van omstandigheden en niet hetzelfde is als zonder pijn en zorgen zijn. Precies zijn waar je bent, blijkt geluk te zijn.

Het is eenvoudig, en tegelijk vaak niet gemakkelijk om precies hier te zijn. Onze psyche is gericht op overleven en heeft een sterke drive om op weg te zijn. Vaak zitten we in onze gedachten emoties. De eerste stap is dan ook ‘stop’. Je laat de gedachten en emoties waarin je zit los. Hieronder ontstaat er ruimte en zie je dat de werkelijkheid niet vast is. Meditatie zie ik als inspirerend en ondersteunend in het leren zien dat je al vrij bent. Te verwelkomen wat er in je leeft, te landen in jouw hart, en alles te leren zien als een expressie van jouw open aard.

Wil je ook zorgeloos Zijn beoefenen? In de zomer zijn er op woensdagochtend van 9:00 tot 10:00 uur inloopmeditatielessen in Landsmeer. Na de zomer begint er een nieuwe padcoachgroep, voor mensen die hun inspiratie en inzichten willen integreren in hun dagelijks leven. Meer informatie lees je op: www.zo-wil-ik-leven.nl

Je bent van harte welkom!

Hartelijke groet
Jacqueline

Ontluiken in de lente

En de tijd brak aan dat het risico om in de knop te blijven pijnlijker was dan het risico om tot bloei te komen” (Anaïs Nin)

De eerste merels zijn er weer, en kondigen de lente aan. De temperatuur wordt zachter, het is langer licht en de knoppen aan planten en bomen vouwen open. De lente symboliseert voor mij het nieuwe. Frisse ochtenddauw, het zachte voorjaarslicht, nieuwsgierig naar de dag die open voor me ligt.
Ontluiken. Wat betekent het om nieuw te zijn?  Als ik start bij openheid, wat wil er dan in mij tevoorschijn komen? Wat vraagt het van mij, bijvoorbeeld aan goede zelfzorg en keuzes, om dat wat wil ontkiemen, te laten ontkiemen?

Openheid

Als we precies kijken, is ieder moment nieuw en fris. Wat we nu waarnemen was er niet eerder. Het komt ook niet terug. En waar is dit moment nu? Het is niet te pakken, het is steeds weer nieuw, open en houvastloos. Zo kijken we meestal niet: we zijn gewend om plaatjes te plakken op wat we waarnemen. We vormen beelden en interpreteren deze. Dat is noodzakelijk geweest in ons opgroeien: zo leren we ons te oriënteren en te overleven. We leren in gemeenschap leven. We vergeten echter dat het plaatjes zijn. De betekenissen die we toekennen aan onze waarnemingen, zijn onze interpretaties, en niet de werkelijkheid.

De werkelijkheid is niet vast

Dat is een verstrekkend inzicht: normaal gesproken denken we dat we leven in een gedeelde en concrete werkelijkheid. Dat blijkt niet waar te zijn: ieder leeft in zijn of haar subjectieve werkelijkheid. En die werkelijkheid is niet vast: mijn gevoelens, gedachten, wat ik zie, hoor, ruik, is niet vast te pakken. In onze gewoonte maken we het solide, maar het zijn ervaringen die komen en gaan.

Er is nooit iets vast geweest. Voor onze psyche is dat een griezelig besef. Maar iets in ons weet dat het waar is. Onze vrije aard herkent dat het open is. Dat de werkelijkheid open is. Er is niets in ons, in anderen, in het leven, aan te wijzen dat vast is. Waar dat voor onze psyche angstig is, is het vreugdevol voor onze vrije liefdevolle aard. Het is vreugdevol, omdat het is hoe het is. Landen in hoe het is, is landen in verbinding, in heelheid. Je bent thuis. Vrij met wat er ook verschijnt. Inclusief angst, pijn, afkeer, en wat er ook maar leeft in ons. Het is er, en het is niet vast.

Ieder moment is dus nieuw. En natuurlijk vraagt het herinnering en training om dit vaker te zien, en dit als startpunt te nemen van je leven. Maar dit herinneren kun je ieder moment doen. Het is immers al zo.

Meditatie

In meditatie beoefen je dit op verschillende manieren. Zo is het moment waarop je gaat mediteren, een breuk maken met je dagelijkse gang. En daarmee een herinnering aan dat het mogelijk is om je verhalen en gedachtenlijnen los te laten. Te herinneren dat je ruimer bent.
Ook leer je op een nieuwe manier kijken. In het boeddhisme kennen ze de term beginner’s mind. Een mooie term om te herinneren aan kijken met een open blik. Alsof je voor het eerst ziet. En het leuke is: je ziet het ook voor het eerst. We doen wel of we het kennen, en dat is handig, maar we leven daarmee niet in de open werkelijkheid. In meditatie in beweging bijvoorbeeld volgen we met een open aandacht de sensaties van de beweging. Het blijkt een hele training te zijn om de concrete waarneming (mijn arm) los te laten en sensaties te volgen. Je leert er subtieler door waar te nemen, en de werkelijkheid als stromend te herkennen.

De kunst van gelukkig zijn

Ook in visualisaties en in rusten in de openheid van je geest, beoefen je nieuw-zijn. Je leert je vrije stralende aard kennen, die tevoorschijn komt als je houvasten loslaat. Nieuw durft te zijn, inclusief alles wat leeft in ons. De kunst van houvastloos gelukkig zijn. Hans Knibbe zegt hierover:

Nieuw durven zijn vraagt loslaten van patronen en beelden die je hebt over jezelf, de ander en het leven. Het vraagt thuis leren blijven, in contact met jouw basale goedheid en in verbinding met anderen. Zowel meditatie, gezonde zelfliefde, studie als in gesprekken zicht krijgen op wie je geworden bent, zijn hier ondersteunend en inspirerend bij.

Wil je kennismaken met meditatie of gezonde zelfliefde?                                                             Je bent van harte welkom voor een proefles bij de inloopmeditatie of de open middag Zijnsoriëntatie op woensdag 12 juni. Informatie over de trainingen vind je onder aanbod. Heb je vragen of wil je je aanmelden, dan kun je contact met mij opnemen via info@zo-wil-ik-leven.nl of 06-26810402.

Verder lezen:
* Hans Knibbe, Gezonde Zelfliefde, Milinda Uitgevers, 2018                                                                   * Hans Knibbe, Zie je bent al vrij, Milinda Uitgevers, 2014
* Tsyoknyi Rinpoche, Fearless simplicity, Rangjung Yeshe Publications, 2003
* Mingyur Rinpoche, Je leven een bron van vreugde, Servire, 2007 (op dit moment alleen tweedehands verkrijgbaar. Nog wel in het Engels onder de titel The joy of living)

Vertragen

Hoelang geleden is het dat ik me verveelde? Heel lang geleden, decennia. Beelden van regenachtige zondagmiddagen doemen op, en niemand om mee te spelen. Geen fijne herinneringen, en tegelijk snap ik het pleidooi van Joke Hermsen in haar boek Stil de tijd voor, onder andere, verveling en zomaar lege tijd, lummeltijd, oningevulde tijd. Naast de ruimte die het schept voor inspiratie en creativiteit, is het weldadig voor mijn wezen.

Verloren tijd                                                                                                                                              Het belang van lege tijd ervaar ik al langer, maar het waarderen van verveling – wat ik label als ongewenste lege tijd – is nieuw. Sinds enkele maanden oefen ik op het metrostation waar ik sinds de komst van de Noord-Zuidlijn, een extra overstap en wachttijd heb. Voorheen liep ik geïrriteerd heen en weer op deze plek waar niets te beleven is of vulde ik mijn tijd door het assortiment van de AH-to-go te bestuderen. Nu herinner ik me: ‘O ja, dit is een uitstekend moment om me te vervelen!’ Ik ga gewoon ergens staan, of zitten, en doe niets. Ik pak geen boek, geen mobiel, ga niet mee met mijn gedachten, maar zit gewoon, met mijn verveling, mijn vermoeidheid en naar huis willen. Het wachten voelt als verloren tijd.

Warempel, en ook weer niet, in het besef dat alles Zijn is: zodra ik mijn verzet – het anders willen hebben – stop, en aanwezig ben bij precies hoe het is, bij de specifieke kleur en toon van verveling, wordt het ook zacht en nabij. Een verademing om zomaar te zitten; en intiem, om te zijn met hoe het is.

Vervelen lijkt haast een luxe                                                                                                                   We kunnen ieder moment iets te doen hebben, al was het maar op onze mobiel kijken of er nog berichtjes zijn. Het is een hele kunst om die schaarse momenten van leegte, niets te doen hebben, niet op te vullen. Iets doen, betekent voor onze psyche dat we bestaan. Dus behalve de mogelijkheden en onze gewoonte om direct naar iets te grijpen, herinneren dit soort momenten ons aan contactloosheid. Aan leegte.

Bij verveling gaat het om niet-zelf gekozen oningevulde momenten. Maar ook als we er bewust voor kiezen om te vertragen in ons dagelijks leven en ernaar verlangen om meer ademruimte te hebben, blijkt het nog niet zo gemakkelijk om niet-te-doen.

Vertragen Zijnsorientatie Amsterdam

Ruimte zonder afleiding                                                                                                                            Onze vrije aard is niet afhankelijk van omstandigheden: of we nu stilstaan of in een drukke decembermaand zijn: we zijn al vrij en in verbinding. Dit ook werkelijk zien en ervaren, en leren belichamen in het leven van alledag, vraagt voor de meeste mensen om ruimte te creëren om te oefenen en te wennen. Via meditaties, trainingen en retraites creëren we bewust ruimte met zo weinig mogelijk afleiding. Hierdoor kan onze vrije aard op de voorgrond komen.  Het zijn momenten van thuiskomen, ontspannen en steeds dieper vertrouwen in je aard. Door dit iedere keer opnieuw te ervaren, straalt het meer en meer door in je dagelijks leven.

Lummeltijd
Naast dit stilstaan in het licht van mijn practice, merk ik hoe weldadig het is om te vertragen. Lummeltijd te nemen of gewoon lege tijd. Deze tijd van het jaar vind ik de natuur daar bijzonder behulpzaam bij: het vroege donker worden, het landschap dat kaler wordt, de naderende winter. Er is een stilte en kaalheid voelbaar, die me uitnodigen tot stil staan, landen, eenzaamheid erkennen, verlies nemen, bezinning.

Ontstollen
Vertragen en stilstaan laten onze opgetrokken energie landen, waardoor we ontspannen en ontstollen. We verzachten en worden helder. Ook pijn en verdriet kunnen daardoor tevoorschijn komen. Of gevoelens en vragen waar we geneigd zijn aan voorbij te lopen, omdat we denken dat het te pijnlijk of te ingewikkeld is om waar te hebben.

De ruimte van onze geest                                                                                                                            In werkelijkheid zit onze onrust, spanning en lijden in het wegduwen. We duwen iets weg wat we allang waargenomen hebben, maar wat binnen ons verhaal er niet kan zijn. Wanneer we stoppen met ons verhaal  en ons verzet loslaten, wordt de ruimte van onze geest weer ervaarbaar en opent ons hart. Met hoe het ook is. Pijn is dan niet langer iets om te vermijden, het is ons tedere droevige hart.

Vertragen in het dagelijks leven
Hoe kunnen we naast meditaties en trainingen, in ons dagelijks leven zorgdragen voor meer ruimte? Voor mij is daarbij behulpzaam:

  • Door de dag heen korte herinneringsmomenten: bijvoorbeeld met mijn aandacht mijn ademhaling volgen; me bewust zijn van de grond onder me en de verbinding met de ruimte om me heen. Het kunnen ook woorden of zinnen zijn – van een Zijnskaartje of die ik heb opgeschreven – die ik me herinner;
  • In mijn agenda ruimte open laten. Geen afspraken vlak na elkaar plannen en ook lege tijd blokken;
  • Zomaar zitten en voor me uit kijken: met een bak thee op de bank of buiten op een bankje;
  • Zorg voor lummeltijd en tijd voor ontspanning, doen waar ik van houd en van geniet, zonder doel;
  • Afspraken met mezelf maken wanneer ik mijn mail lees en beantwoord, en hoeveel tijd ik daaraan besteed;
  • Met aandacht douchen en eten.

Wil je meedoen aan meditatielessen of een bewustzijnstraining? 
Kijk voor meer informatie onder aanbod of neem contact met mij op voor een kennismakingsgesprek of proefles meditatie. Je kunt me bereiken via 06-26810402 of info@zo-wil-ik-leven.nl

Verder lezen
* Knibbe H, De volmaakte staat, Stichting Zijnsoriëntatie, 2007
* Loomans P, Ik heb de tijd, uitgeverij AnkhHermes, 2013
* Feldman C, Stilte, Uitgeverij Ten Have, 2005
* Hermsen J, Stil de tijd, Arbeiderspers, 2011
* Voigt J, Het ritme van de seizoenen, Ef & Ef Media, 2008
* Korte de J, Uit stilte wordt alles geboren, Cirkel 37, Stichting Zijnsoriëntatie, 2010

Moed

“Durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen” (Sören Kierkegaard)

Mooie zin van Sören Kierkegaard vind ik. Het doet me denken aan het uitdagende moment waarop ik iets nieuws doe: tevoorschijn komen met waar ik van houd, een andere mening geven, nee zeggen of ja. Het is een moment waarin ik geen houvast ervaar, nog niet weet hoe het gaat zijn, maar wel iets doe wat ik graag wil. Vreugdevol, en bloedspannend soms.

Het pad van levenskunst gaat voor mij over het leren leven van onze vrije aard in verbinding. De vreugde hiervan gaat vaak hand in hand met angst. De open stromende werkelijkheid komt meer op de voorgrond. Dat is wie we van nature zijn. En tegelijk hebben we gewoontepatronen, die uitgaan van houvast zoeken en weggaan bij pijn. Het vraagt moed en een ruim hart om deze gewoonten los te laten. Wat kan ons hierbij inspireren en helpen?

Vriendschap sluiten met angst

‘Op intieme voet raken met angst’, schrijft Pema Chödrön. Het geeft een kern aan van wat we leren op het pad: op ons gemak zijn met wat er in ons leeft. Het is een actief gebaar om waar te willen hebben waar we normaal gesproken van weglopen. Als we niet meer weglopen voor wat ons angst aanjaagt, als we niet meer weglopen voor de angst zelf, zijn we hier en nu aanwezig, en blijken we ons heel nabij te voelen. Een intieme presentie in verbinding met onze omgeving.

Thuis zijn

Op je gemak raken met de open werkelijkheid en daarmee met alles wat in je leeft, is thuis zijn. Bij jezelf en in de wereld. Moed gaat in wezen over angst. Het betekent dat je bereid bent je angst aan te kijken. Dit gaat niet vanzelf en vraagt beoefening. Onze instinctieve neiging is weggaan bij pijn en toegaan naar wat onze overleving dient. Dit zit diep geworteld in ons, en is waardevol: het heeft ons helpen opgroeien. Nu we volwassen zijn kunnen we ons herinneren dat we ruimer zijn. We zijn het open hart en kunnen ons potentieel leven. Dat klinkt aantrekkelijk, maar hoe doen we dat als we ook bang zijn?

Ons potentieel leven

Wanneer we aanwezig leren zijn, is een eerste stap om onze verhalen los te laten. Om eenvoudigweg en vriendelijk te erkennen: zo bang ben ik. Zo boos. Zo jaloers. Dat is vanuit onze psyche gezien gelijk al een grote stap: loslaten van onze verhalen, betekent vallen in houvastloosheid. De angst en wat op dat moment in je leeft, wordt in volle glorie voelbaar en dat kan intens zijn. Daarom zie ik het pad als krijgerschap: mét de angst zijn we bereid om stil te staan.

Door precies aanwezig te blijven bij hoe het is, niet van je plek te komen, en ruimte te geven aan wat wakker is, ga je grond ervaren. En doordat je je verzet loslaat, ontstaat een gevoel van rust en vrede door de intensiteit en soms rauwheid heen. Hier leren blijven geeft je vertrouwen en stevigheid. Juist door je angsten aan te kijken, wordt onverwoestbaarheid wakker.

Meditatie

Dagelijkse meditatie is inspirerend en ondersteunend op het krijgerspad. Het is een herinnering aan wie we ten diepste al zijn. Door dit dagelijks te beoefenen en hieraan te wennen, verdiept je vertrouwen en schijnt het licht meer en meer door alles heen. Een ander belangrijk aspect is dat we door onze geest te trainen in onafgeleid hier zijn, onze verhalen leren los te laten. We trainen stuurmanschap en koers houden, wat bijdraagt aan het leren herkennen van verlichting in iedere situatie.

Moed Zijnsorientatie Amsterdam

Gezonde Zelfliefde

Een andere belangrijke basis op het pad is gezonde zelfliefde. Dit is een werkvorm waarin we leren liefdevol nabij onszelf te zijn. Op sommige vlakken leeft er schaamte in ons en een aanname dat we niet om van te houden zijn. Wanneer we hierin geloven, leven we ons verhaal. Door te leren ons gewicht te leggen in onze basale goedheid, wie we van nature zijn, leren we bij onze pijn te zijn. Heel belangrijk om niet onze projecten om een goed mens te worden, en daar spiritualiteit voor in te zetten, te vervolgen.

Je potentie leven

Wil je ook leren op je gemak te zijn met wat er in je leeft? Je potentie leven? Je bent van harte welkom om verder kennis te maken met de visie Zijnsoriëntatie, met mij en mijn aanbod.

Wil je meer lezen?

  • Hans Knibbe, Gezonde ZelfliefdeAsoka, 2017
  • Hans Knibbe, Zie je bent al vrij, Milinda Uitgevers, 2014
  • Pema Chödrön, Falen, opnieuw falen, steeds beter falen, Panta Rhei, 2016
  • Brene Brown, De moed van imperfectie, Bruna Uitgevers, 2013

Basale goedheid

Met een keukenbakje groen afval en overgebleven oud brood loop ik naar de compostkliko. Vlakbij is een tegelzetter aan het werk. Als ik het bakje in de kliko leeg, hoor ik hem zeggen: “In Afrika gaan mensen dood van de honger, en hier gooien mensen hele broden weg.”

Ik, met een zelfbeeld van duurzame en bewuste vrouw, weet even niet wat te zeggen. Ik voel me schuldig, en neig te antwoorden dat het niet míjn brood is, maar van mijn man. Ik vind het onrechtvaardig, ben boos en heb zin om een venijnige opmerking te maken. Wat denkt-ie wel niet? Ik zeg niets en loop naar binnen. In het besef dat het klopt wat hij zegt en dat mijn slecht-zelf geraakt is: ik ben geen goed mens. Liefst kom ik meteen in actie om aan te tonen dat ik wel goed ben: een donatie aan Afrika en het oude brood roosteren in plaats van weggooien.

Dat zijn natuurlijk goede acties. Waar het om gaat is vanuit welke motivatie ik het doe. Als ik uitga van niet-goed zijn en iets doe om een goed mens te worden, raak ik verder van huis. Als ik herken dat mijn slecht-zelf geraakt is (die blijkbaar al in interactie met de tegelzetter wakker kan worden; laat staan in relatie met voor mij belangrijke anderen) en ik leer vriendelijk en los bij mijn kwetsingen te zijn, dan blijf ik thuis, en kan ik vanuit ruime liefdevolle optiek keuzes maken.

Wat is slecht-zelf? Een schets.

Als kind ontwikkelen we een psychologisch zelf in de ontmoeting met belangrijke anderen. Waar de ouder het kind ontmoet, ontstaan zelfbeelden, beelden van de ander en van de relatie. Door deze beelden kan het kind zich hechten. Op de gebieden waar we als kind niet ontmoet zijn, is er een leegte in onze psyche: er ontstaan hier geen beelden. Een kind ervaart dit als niet-bestaan, wat onverdraaglijk is. De woede hierover kan het niet op de ouder richten, omdat het afhankelijk is. Het niet-gezien worden vertaalt het kind als niet-goed, waardeloos of niet belangrijk zijn. Dit slecht-voelen is een totaal-ervaring: een kind kan nog niet nuanceren. Het slecht voelen drukt het kind weg, omdat het te bedreigend is om toe te staan. Ook de contactloosheid en de intense emoties om de leegteplekken heen, duwt het kind weg. Het probeert alsnog liefde te krijgen, gezien te worden, om dat deel dat niet gezien is, te kunnen leven.

Als volwassene

Wanneer we volwassen zijn en ons hart openen, bijvoorbeeld in een intieme relatie, in werk dat belangrijk voor ons is of op een pad van levenskunst, laten we onze defensies los en worden we raakbaarder. We komen meer tot bloei en tegelijk komen ook onze pijn en slecht-zelfgevoelens tevoorschijn, vaak op de primitieve wijze waarop het kind dit heeft ervaren. Dit kan zeer indringend zijn en vraagt stuurmanskunst om hiermee om te gaan, en het zicht – dat onze aard vrij en heel is – niet te vergeten.

Heelheid

Onze aard is van nature ongeschonden en onbegrensd. Ook al heeft onze psyche een duale constructie, dit doet niets af aan onze vrije aard. Ook onze psyche is hiervan gemaakt. Dualiteit is een constructie, die ons heeft helpen overleven en opgroeien. Het zijn concepten, gemaakt van onze open aard, die nooit vast is geweest, nu niet vast is en nooit vast zal zijn. Wanneer we dit zien en ons gewicht leggen in de openheid van onze geest, ervaren we heelheid. Onze hart ontwaakt. We zien en ervaren in iedere cel, in en door iedere waarneming, basale goedheid.

Basaal goed

Het is een toon van ons hart, die inherent is aan ons wezen. Vaak staat het haaks op hoe we over onszelf en andere mensen denken. Er is ongerustheid in ons. We hebben het idee dat er iets mis is met ons. Dat we goed moeten worden. We werken hard in verbeterprojecten, aan onszelf of aan de wereld. En het is natuurlijk ook zo dat er veel lijden is en lelijke en schadelijke aspecten zijn in ons leven en in de samenleving. Het is echter een wezenlijk verschil of je je beginpunt legt in al goed-zijn of in ‘er is iets mis met mij’.

Het pad van levenskunst

Ook in het gaan van een pad van levenskunst is het belangrijk om te starten bij je vrije aard die inherent in verbinding is. Doe je dat niet, dan wordt ook je pad een verbeterproject, en versterk je je neurose. Het is niet te voorkomen dat onze psyche openende ervaringen en inzichten, strategisch wil inzetten. Wel kunnen we dit leren herkennen, en steeds weer ons gewicht leggen in verlichting. Ook kunnen we expliciet basale goedheid herinneren en beoefenen, om zo een tegenwicht te bieden aan ons superego en aannames van slechtheid en vijandigheid.

Gezonde zelfliefde

Gezonde Zelfliefde is een werkvorm, ontwikkeld door Hans Knibbe in samenwerking met de beroepsvereniging. Voor ons als westerse mensen, levend in een individuele prestatiemaatschappij met veel informatie en stress, is het veelal noodzakelijk om energetisch te landen, ons goed-fout denken los te laten en te leren liefdevol nabij onszelf te zijn. In de gelijknamige cursus leer je toegankelijke werkwijzen om contact te maken met jouw aard die heel en vrij is. Dit geeft een goed uitgangspunt om passende antwoorden te ontdekken in het leven van alledag. Wanneer je gewicht ligt in jouw compassievolle hart, kun je ook gegrond en compassievol bij anderen zijn. Gezonde Zelfliefde is daarmee niet alleen een gift voor jezelf maar ook voor de wereld.

Doe je mee?

De cursus Gezonde Zelfliefde wordt op verschillende plaatsen in het land gegeven. Daarnaast heeft Hans Knibbe een boek geschreven over dit thema.  In het najaar start ik in Landsmeer met een cursus van 8 bijeenkomsten. Voor meer informatie zie onder cursus gezonde zelfliefde